Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis).

  • - - 0810301000 80: Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)
  • - - 0810303000 80: Φραγκοστάφυλα κόκκινα
  • - - 0810309000 80: Άλλα