Άλλα / Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται.

  • - - 0812902500 80 (4/0) : Βερίκοκα; Πορτοκάλια
  • - - 0812903000 80: Καρποί παπαίας
  • - - 0812904000 80: Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)
  • - - 0812907000 80: Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες, καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας), πιταχάγιες και τροπικοί καρποί
  • - - 0812909800 80 (5/0) : Άλλα