Κεράσια / Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

 • - - 2008601100 10: Με προσθήκη αλκοόλης
 • - - - 2008601100 20: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος
 • - - - - 2008601100 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas
 • - - - - 2008601900 80: Άλλα
 • - - - 2008603100 10: Άλλα
 • - - - - 2008603100 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas
 • - - - - 2008603900 80 (2/0) : Άλλα
 • - - 2008605000 10: Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
 • - - - 2008605000 20: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
 • - - - - 2008605000 80 (2/0) : Που υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - 2008606000 80 (0/1) : Που δεν υπερβαίνει 1 kg
 • - - - 2008607000 10: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
 • - - - - 2008607000 80: 4,5 kg ή περισσότερο
 • - - - - 2008609000 80: Λιγότερο των 4,5 kg