ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

  • 6701000000 80: Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0505 και τους κατεργασμένους καλάμους και τα στελέχη των φτερών
  • 6702000000 80 (2/0) : Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά, και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς
  • 6703000000 80: Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναδιευθετημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτισμένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περουκών ή παρόμοιων ειδών
  • 6704000000 80 (5/0) : Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφάλης ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού