Άλλες / Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων.

Français 1

  • - - - 8421192000 80: Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια
  • - - - 8421197000 80: Άλλες