Άλλα / Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές.

Čeština 2 Deutsch 11 Français 8 Nederlands 7 Polski 1 Română 1 Svenska 3

 • - - 3913900010 80: Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ
 • - - 3913900020 80: Πολυ(υδροξυαλκανικό) πολυμερές, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο σε πολυ(υδροξυβουτυρικό) πολυμερές
 • - - 3913900030 80: Πρωτεΐνη σταθμικού μέσου μοριακού βάρους (Mw) έως 350 000, χημικώς ή ενζυμικώς τροποποιημένη με καρβοξυλίωση και/ή προσθήκη φθαλικού οξέος, έστω και υδρολυμένη
 • - - 3913900085 10: Υαλουρονικό νάτριο
 • - - - 3913900085 80: Αποστειρωμένο υαλουρονικό νάτριο (CAS RN 9067-32-7)
 • - - - 3913900087 10: Μη αποστειρωμένο
 • - - - - 3913900087 80: με: - μέγιστο κατά βάρος μοριακό βάρος (Mw) 900 000, - μέγιστα επίπεδα ενδοτοξίνης 0,008 μονάδες ενδοτοξίνης (EU)/mg, - μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 1% κατά βάρος, - μέγιστη περιεκτικότητα σε ισοπροπανόλη 0,5% κατά βάρος
 • - - - - 3913900088 80: Άλλα
 • - - 3913900093 80: Σκληρυμένες πρωτεϊνες
 • - - 3913900095 80: Μετά νατρίου άλας του χονδροϊτινοθειικού οξέος (CAS RN 9082-07-9)
 • - - 3913900099 80 (0/1) : Άλλα