Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλώς πλυμένα.

  • - - - - 5007202110 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - 5007202190 80: Άλλα