Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού.

Deutsch 10 Français 1 Nederlands 8 Polski 3

  • - - - - - 9405403510 80: Ηλεκτρική συσκευή φωτισμού από συνθετικό υλικό με τρεις λυχνίες φθορισμού (RBG) διαμέτρου 3,0 mm (±0,2 mm), μήκους 420 mm (±1 mm) ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 600 mm (±1 mm), που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8528
  • - - - - - 9405403590 80: Άλλα