Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης.

  • - - - 8429511000 80: Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες
  • - - - 8429519100 10: Άλλοι
  • - - - - 8429519100 80: Φορτωτές με ερπύστριες
  • - - - - 8429519900 80: Άλλοι