Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα.

Deutsch 2 Polski 5 Română 1

  • - - 6814100010 80: Συσσωματωμένος μαρμαρυγίας, μέγιστου πάχους 0,15 mm, σε ρόλους, έστω και φρυγμένος (ασβεστοποιημένος), έστω και ενισχυμένος με αραμιδικές ίνες
  • - - 6814100090 80: Άλλα