Άλλη, που έχει και τα δύο εξωτερικά επιμέρους φύλλα (στρώσεις) από ξυλεία κωνοφόρων.

  • - - - 4412390010 80: Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) κωνοφόρων, χωρίς προσθήκη άλλων υλών, με όψεις τραχείς, όπως βγαίνουν από τον κύλινδρο, πάχους ανώτερου των 8,5 mm, ή λειασμένες με ελαφρόπετρα, πάχους  18,5 mm
  • - - - 4412390090 80: Άλλη