Από οξική κυτταρίνη / Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα.

  • - - - 3920731000 80: Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία
  • - - - 3920738000 80: Άλλα