Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους.

Deutsch 2

  • - - - 8483602010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8483602090 80: Άλλα