Χέλια (Anguilla spp.) / Ψάρια ζωντανά.

  • - - - 0301921000 80: Με μήκος λιγότερο των 12 cm
  • - - - 0301923000 80: Με μήκος 12 cm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 20 cm
  • - - - 0301929000 80: Με μήκος 20 cm ή περισσότερο