Υποκατάστατα χαβιαριού / Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού.

Deutsch 1

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 1604320020 80: Αυγά ψαριών, πλυμένα, απαλλαγμένα από τις συναφείς ίνες και σπλάχνα, και απλώς αλατισμένα ή σε άλμη, για μεταποίηση υποκατάστατων χαβιαριού
  • - - - 1604320090 80: Άλλα