Άλλα / Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό.

Čeština 7 Deutsch 85 English 1 Français 10 Polski 4 Română 2

  • - - - - 7419999010 80: Χειροποίητα
  • - - - - 7419999091 10: Άλλα
  • - - - - - 7419999091 80: Δίσκος με υλικά εναπόθεσης, από πυριτιούχο μολυβδαίνιο: - με 1mg/kg ή λιγότερο νάτριο και - συναρμολογημένος σε υπόθεμα από χαλκό ή αργίλιο
  • - - - - - 7419999099 80: Άλλα