Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή.

  • - - 4806401000 80: Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"
  • - - 4806409000 80: Άλλα