Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών.

  • - - - - 9029203110 80: Συσσωματωμένος πίνακας οργάνων με πλακέτα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, βηματικό κινητήρα και ενδείξεις LEDπου εμφανίζουν τη βασική κατάσταση του οχήματος, όσον αφορά τουλάχιστον: - την ταχύτητα, - τις στροφές κινητήρα, - τη θερμοκρασία του κινητήρα, - το επίπεδο καυσίμου και επικοινωνούν μέσω πρωτοκόλλων  CAN-BUS και K-LINE, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - - 9029203190 80: Άλλα