Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών.

  • - - - - 9029203110 80: Συσσωματωμένος πίνακας οργάνων με πλακέτα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, βηματικό κινητήρα και ενδείξεις LEDπου εμφανίζουν τη βασική κατάσταση του οχήματος, όσον αφορά τουλάχιστον: -|την ταχύτητα, -|τις στροφές κινητήρα, -|τη θερμοκρασία του κινητήρα, -|το επίπεδο καυσίμου και επικοινωνούν μέσω πρωτοκόλλων| CAN-BUS και K-LINE, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - - 9029203190 80: Άλλα