Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου.

Čeština 2 Deutsch 22 Français 11 Nederlands 1 Română 1 Slovenčina 2

  • - - - 3921120020 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 3921120090 80: Άλλοι