Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες.

Deutsch 5 Nederlands 1

  • - - 5601300010 80: Ίνες από πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και ακεταλοποιημένες
  • - - 5601300040 80: Συνθετικές ίνες μη συνεχείς από συμπολυμερές τερεφθαλικού οξέος, π-φαινυλενοδιαμίνη και 3,4'-οξυδις(φαινυλενοαμίνη), με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7 mm
  • - - 5601300090 80: Άλλα