Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg.

  • - - - 0103921100 10: Κατοικίδια
  • - - - - 0103921100 80: Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 kg
  • - - - - 0103921900 80: Άλλα
  • - - - 0103929000 80: Άλλα