Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι.

  • - - 9202101000 80: Βιολιά
  • - - 9202109000 80: Άλλα