Άλλα / Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές.

Αποστειρωμένο διάλυμα Trypan Blue 0.06% w/v…

Αποστειρωμένο διάλυμα Trypan Blue 0.06% w/v (CAS 72-57-1), σε συνδυασμό με χλωριούχο νάτριο 0.85% w/v και ισοτονική βάση.

Αποτελεί χρωστική ουσία και χρησιμοποιείται ως βοηθητικός παράγοντας χρωματισμού κατά τη διάρκεια οφθαλμικής χειρουργικής στο υαλώδες σώμα και στον αμφιβληστροειδή του ματιού και συγκεκριμένα στην εγχείριση καταράχτη.

Διευκολύνει την οπτικοποίηση και απομάκρυνση των ιστών και μειώνει τον κίνδυνο βλάβης του αμφιβληστροειδούς.

Προσφέρεται σε γυάλινο φιαλίδιο του 1ml συσκευασμένο σε κουτί.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΠΛΕ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΑΤΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΣΕΩΝ