Άλλοι / Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.

 • - - - 2009891100 10: Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
 • - - - - 2009891100 20: Χυμοί αχλαδιών
 • - - - - - 2009891100 80 (6/0) : Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22|€ ανά 100|kg καθαρού βάρους
 • - - - - - 2009891900 80 (2/0) : Άλλοι
 • - - - - 2009893400 10: Άλλοι
 • - - - - - 2009893400 20: Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30|€ ανά 100|kg καθαρού βάρους
 • - - - - - - 2009893400 80 (2/0) : Χυμοί από τροπικά φρούτα
 • - - - - - - 2009893500 80 (21/0) : Άλλοι
 • - - - - - 2009893600 10: Άλλοι
 • - - - - - - 2009893600 80 (2/0) : Χυμοί από τροπικά φρούτα
 • - - - - - - 2009893800 80 (9/0) : Άλλοι
 • - - - 2009895000 10: Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67
 • - - - - 2009895000 20: Χυμοί αχλαδιών
 • - - - - - 2009895000 80 (2/0) : Αξίας που υπερβαίνει τα 18|€ ανά 100|kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
 • - - - - - 2009896100 10: Άλλοι
 • - - - - - - 2009896100 80 (2/0) : Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30|% κατά βάρος
 • - - - - - - 2009896300 80 (2/0) : Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30|% κατά βάρος
 • - - - - - - 2009896900 80 (2/0) : Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
 • - - - - 2009897100 10: Άλλοι
 • - - - - - 2009897100 20: Αξίας που υπερβαίνει τα 30|€ ανά 100|kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
 • - - - - - - 2009897100 80 (2/0) : Χυμοί κερασιών
 • - - - - - - 2009897300 80 (6/0) : Χυμοί από τροπικά φρούτα
 • - - - - - - 2009897900 80 (12/0) : Άλλοι
 • - - - - - 2009898500 10: Άλλοι
 • - - - - - - 2009898500 20: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30|% κατά βάρος
 • - - - - - - - 2009898500 80 (2/0) : Χυμοί από τροπικά φρούτα
 • - - - - - - - 2009898600 80 (9/0) : Άλλοι
 • - - - - - - 2009898800 10: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30|% κατά βάρος
 • - - - - - - - 2009898800 80 (2/0) : Χυμοί από τροπικά φρούτα
 • - - - - - - - 2009898900 80 (9/0) : Άλλοι
 • - - - - - - 2009899600 10: Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
 • - - - - - - - 2009899600 80 (2/0) : Χυμοί κερασιών
 • - - - - - - - 2009899700 80 (6/0) : Χυμοί από τροπικά φρούτα
 • - - - - - - - 2009899900 80 (9/0) : Άλλοι