Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους.

Français 2

  • - - - 8483502010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8483502090 80: Άλλα