Χωρίς κόκαλα / Άλλα / Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

  • - - - - - - 0203295520 10: Θωρακο-οσφυική χώρα και τεμάχια αυτής, με εξαίρεση τα φιλέτα που παρουσιάζονται χωριστά
  • - - - - - - - 0203295520 80: Θωρακο-οσφυική χώρα
  • - - - - - - - 0203295530 80: τεμάχια
  • - - - - - - 0203295591 10: Άλλα
  • - - - - - - - 0203295591 80: Φιλέτα που παρουσιάζονται χωριστά
  • - - - - - - - 0203295592 80: Χοιρομέρι (ζαμπόν)
  • - - - - - - - 0203295599 80: Άλλα