Άλλα / Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4802 ή 4803.

Deutsch 1

  • - - - 4804395100 10: Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
  • - - - - 4804395100 80: Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα
  • - - - - 4804395800 80: Άλλα
  • - - - 4804398000 80: Άλλα