Χωρίς κέλυφος / Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους.

  • - - - 0802121000 80: Πικρά
  • - - - 0802129000 80: Άλλα