Χωρίς πλαίσιο / Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες.

  • - - - 7009910010 80: Γυάλινοι καθρέφτες χωρίς πλαίσιο: - μήκους 1516 mm (± 1 mm), - πλάτους 553 mm (± 1 mm), - πάχους 3 mm (± 0,1 mm), - των οποίων η οπίσθια πλευρά είναι επικαλυμμένη με προστατευτική μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE) πάχους τουλάχιστον 0,11 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 0,13 mm, - με μέγιστη περιεκτικότητα σε μόλυβδο 90 mg/kg και με αντοχή στη διάβρωση τουλάχιστον 72 ώρες σύμφωνα με τη δοκιμή αλατονέφωσης ISO 9227
  • - - - 7009910090 80: Άλλοι