Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια.

  • - - 0602101000 80: Αμπέλου
  • - - 0602109000 80 (2/0) : Άλλα