Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι.

Čeština 6 Deutsch 6

  • - - - - 3917221010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 3917221090 80: Άλλοι