Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 l.

  • - - - 8418308010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8418308091 10: Άλλα
  • - - - - 8418308091 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - - 8418308099 80: Άλλα