Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

Deutsch 34 English 3 Español 2 Français 1 Svenska 1

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 0303110000 10: Σολομοειδή, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99
 • - - 0303110000 80: Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka)
 • - - 0303120000 80: Άλλα σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus)
 • - - 0303130000 80 (2/0) : Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
 • - - 0303140000 80 (3/0) : Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - 0303190000 80 (2/0) : Άλλα
 • - 0303230000 10: Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99
 • - - 0303230000 80: Τιλάπια (Oreochromis spp.)
 • - - 0303240000 80: Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
 • - - 0303250000 80: Κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
 • - - 0303260000 80: Χέλια (Anguilla spp.)
 • - - 0303290000 80: Άλλα
 • - 0303310000 10: Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99
 • - - 0303310000 80 (3/0) : Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
 • - - 0303320000 80: Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)
 • - - 0303330000 80: Γλώσσες (Solea spp.)
 • - - 0303340000 80: Καλκάνια (Psetta maxima)
 • - - 0303390000 80 (4/0) : Άλλα
 • - 0303410000 10: Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99
 • - - 0303410000 80 (2/0) : Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)
 • - - 0303420000 80 (2/0) : Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)
 • - - 0303430000 80 (2/0) : Παλαμίδες (listaos ή bonites)
 • - - 0303440000 80 (2/0) : Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)
 • - - 0303450000 80 (6/0) : Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
 • - - 0303460000 80 (2/0) : Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)
 • - - 0303490000 80 (2/0) : Άλλοι
 • - 0303510000 10: Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), γαύροι (Engraulis spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), σκουμπριά των Ινδιών (Rastrelliger spp.), βασιλικά σκουμπριά (Scomberomorus spp.), σαφρίδια (Trachurus spp.), κοκκάλια (Caranx spp.), κόμπια (Rachycentron canadum), ψευδολίτσες (Pampus spp.), σάιρα (Cololabis saira), δεκάπτεροι (Decapterus spp.), καπελάνος (Mallotus villosus), ξιφίας (Xiphias gladius), τονάκι της Ανατολής (Euthynnus affinis), παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.), μάρλιν και ιστιοφόροι (Istiophoridae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99
 • - - 0303510000 80 (3/0) : Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - 0303530000 80 (3/0) : Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)
 • - - 0303540000 80 (2/0) : Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
 • - - 0303550000 80 (3/0) : Σαφρίδια (Trachurus spp.)
 • - - 0303560000 80: Κόμπιες (Rachycentron canadum)
 • - - 0303570000 80: Ξιφίες (Xiphias gladius)
 • - - 0303590000 80 (5/0) : Άλλα
 • - 0303630000 10: Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99
 • - - 0303630000 80 (3/0) : Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 • - - 0303640000 80 (2/0) : Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)
 • - - 0303650000 80: Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)
 • - - 0303660000 80 (6/0) : Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)
 • - - 0303670000 80 (2/0) : Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)
 • - - 0303680000 80 (2/0) : Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou· προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)
 • - - 0303690000 80 (6/0) : Άλλα
 • - 0303810000 10: Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99
 • - - 0303810000 80 (4/0) : Σκουαλίδες
 • - - 0303820000 80: Σελάχια (Rajidae)
 • - - 0303830000 80: Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)
 • - - 0303840000 80 (2/0) : Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)
 • - - 0303890000 80 (15/0) : Άλλα
 • - 0303910000 10: Συκώτια, αυγά, και σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις (maws) και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών
 • - - 0303910000 80 (2/0) : Συκώτια, αυγά και σπέρματα
 • - - 0303920000 80: Πτερύγια καρχαρία
 • - - 0303990000 80 (21/0) : Άλλα