Άλλα / Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0303691000 80 (2/0) : Βορεομπακαλιάρος (Boreogadus saida)
  • - - - 0303693000 80: Γάδοι (Merlangius merlangus)
  • - - - 0303695000 80: Γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)
  • - - - 0303697000 80: Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae)
  • - - - 0303698000 80: Μουρούνες (Molva spp.)
  • - - - 0303699000 80: Άλλα