Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

Deutsch 6

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 0302110000 10: Σολομοειδή, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99
 • - - 0302110000 80 (3/0) : Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - 0302130000 80: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus)
 • - - 0302140000 80 (2/0) : Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
 • - - 0302190000 80: Άλλα
 • - 0302210000 10: Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae και Citharidae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99
 • - - 0302210000 80 (3/0) : Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
 • - - 0302220000 80: Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)
 • - - 0302230000 80: Γλώσσες (Solea spp.)
 • - - 0302240000 80: Καλκάνια (Psetta maxima)
 • - - 0302290000 80 (2/0) : Άλλα
 • - 0302310000 10: Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99
 • - - 0302310000 80 (2/0) : Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)
 • - - 0302320000 80 (2/0) : Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)
 • - - 0302330000 80 (2/0) : Παλαμίδες (listaos ή bonites)
 • - - 0302340000 80 (2/0) : Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)
 • - - 0302350000 80 (6/0) : Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
 • - - 0302360000 80 (2/0) : Τόνοι κόκκινοι του Νότου (Thunnus maccoyii)
 • - - 0302390000 80 (2/0) : Άλλοι
 • - 0302410000 10: Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), γαύροι (Engraulis spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), σκουμπριά των Ινδιών (Rastrelliger spp.), βασιλικά σκουμπριά (Scomberomorus spp.), σαφρίδια (Trachurus spp.), κοκκάλια (Caranx spp.), κόμπια (Rachycentron canadum), ψευδολίτσες (Pampus spp.), σάιρα (Cololabis saira), δεκάπτεροι (Decapterus spp.), καπελάνος (Mallotus villosus), ξιφίας (Xiphias gladius), τονάκι της Ανατολής (Euthynnus affinis), παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.), μάρλιν και ιστιοφόροι (Istiophoridae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99
 • - - 0302410000 80 (2/0) : Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - 0302420000 80: Γαύροι (Engraulis spp.)
 • - - 0302430000 80 (3/0) : Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)
 • - - 0302440000 80 (2/0) : Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
 • - - 0302450000 80 (3/0) : Σαφρίδια (Trachurus spp.)
 • - - 0302460000 80: Κόμπια (Rachycentron canadum)
 • - - 0302470000 80: Ξιφίας (Xiphias gladius)
 • - - 0302490000 80 (4/0) : Άλλα
 • - 0302510000 10: Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99
 • - - 0302510000 80 (2/0) : Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 • - - 0302520000 80 (2/0) : Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)
 • - - 0302530000 80: Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)
 • - - 0302540000 80 (5/0) : Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)
 • - - 0302550000 80: Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)
 • - - 0302560000 80 (2/0) : Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou· προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)
 • - - 0302590000 80 (5/0) : Άλλα
 • - 0302710000 10: Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99
 • - - 0302710000 80: Τιλάπια (Oreochromis spp.)
 • - - 0302720000 80: Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
 • - - 0302730000 80: Κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
 • - - 0302740000 80: Χέλια (Anguilla spp.)
 • - - 0302790000 80: Άλλα
 • - 0302810000 10: Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99
 • - - 0302810000 80 (4/0) : Σκουαλίδες
 • - - 0302820000 80: Σελάχια (Rajidae)
 • - - 0302830000 80: Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)
 • - - 0302840000 80 (2/0) : Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)
 • - - 0302850000 80 (3/0) : Σπαρίδες θάλασσας (Sparidae)
 • - - 0302890000 80 (12/0) : Άλλα
 • - 0302910000 10: Συκώτια, αυγά, και σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις (maws) και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών
 • - - 0302910000 80 (7/0) : Συκώτια, αυγά και σπέρματα
 • - - 0302920000 80 (3/0) : Πτερύγια καρχαρία
 • - - 0302990000 80 (17/0) : Άλλα