Τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus.

Deutsch 2 Nederlands 1 Slovenčina 8 Slovenščina 1

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

 • - - - - 1604207030 10: Τόνών κόκκινών (thunnus thynnus)
 • - - - - - 1604207030 80: Κονσέρβες
 • - - - - - 1604207035 80: Άλλα
 • - - - - 1604207040 10: τόννου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Thunnus obesus)
 • - - - - - 1604207040 80: Κονσέρβες
 • - - - - - 1604207045 80: Άλλα
 • - - - - 1604207050 10: Παλαμίδων (Katsuwonus pelamis)
 • - - - - - 1604207050 80: Κονσέρβες
 • - - - - - 1604207055 80: Άλλα
 • - - - - 1604207092 10: Άλλα
 • - - - - - 1604207092 20: Κονσέρβες
 • - - - - - - 1604207092 80: μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga)
 • - - - - - - 1604207094 80: Άλλα
 • - - - - - 1604207097 10: Άλλα
 • - - - - - - 1604207097 80: μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga)
 • - - - - - - 1604207099 80: Άλλα