Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο).

  • - - - 7407211000 80: Ράβδοι
  • - - - 7407219000 80: Είδη καθορισμένης μορφής