Ψημένα / Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα).

  • - - - - 1902209120 80: που περιέχουν ρύζι
  • - - - - 1902209190 80: Άλλα