Με σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης.

  • - - - - - - - 8519812110 80: Συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και αυτόματες συσκευές εκφώνησης, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - - - 8519812190 80: Άλλες