Άλλα / Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415.

Čeština 113 Deutsch 8 Polski 1 Slovenščina 1

  • - - - - 8418999010 80: Μέρη συσκευών παραγωγής ψύχους που έχουν προσαρμοστεί στο σύστημα τεχνητού κλίματος που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8418999091 10: Άλλα
  • - - - - - 8418999091 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - - - 8418999099 80: Άλλα