Άλλες, με ψυκτική διάταξη / Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά.

Čeština 1 Deutsch 15 Español 1 Français 1 Nederlands 1 Polski 1

  • - - - 8415820010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8415820091 10 (0/3) : Άλλα
  • - - - - 8415820091 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - - 8415820099 80: Άλλα