Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες θερμότητας).

  • - - - 8415810010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8415810091 10 (0/1) : Άλλα
  • - - - - 8415810091 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - - 8415810099 80: Άλλα