Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα.

  • - - - 4412941000 80: Που έχει τουλάχιστον ένα επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων
  • - - - 4412949000 80: Άλλη