Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN.

  • - - - - 8411128010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8411128020 80: Που προορίζονται να συναρμολογηθούν σε αεροσκάφη που έχουν τύχει απαλλαγής από δασμούς ή έχουν κατασκευαστεί στην Κοινότητα
  • - - - - 8411128090 80: Άλλοι