Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα.

  • - - - 0203221100 10: Χοιροειδών κατοικιδίων
  • - - - - 0203221100 80: Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών
  • - - - - 0203221900 80: Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών
  • - - - 0203229000 80: Άλλα