ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ.

 • 9101000000 80 (9/0) : Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
 • 9102000000 80 (10/0) : Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης|9101
 • 9103000000 80 (2/0) : Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού
 • 9104000000 80 (2/0) : Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα
 • 9105000000 80 (9/0) : Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνον του ρολογιού τσέπης ή χεριού
 • 9106000000 80 (2/0) : Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών)
 • 9107000000 80 (2/0) : Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα
 • 9108000000 80 (6/0) : Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι
 • 9109000000 80 (2/0) : Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού
 • 9110000000 80 (5/0) : Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας
 • 9111000000 80 (4/0) : Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των κλάσεων|9101|ή 9102|και τα μέρη τους
 • 9112000000 80 (2/0) : Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους
 • 9113000000 80 (3/0) : Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους
 • 9114000000 80 (4/0) : Άλλα υλικά ωρολογοποιίας