Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα.

Deutsch 3

 • - - 2208201200 10: Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - 2208201200 80: Κονιάκ
 • - - - 2208201400 80: Αρμανιάκ
 • - - - 2208202600 80: Γκράπα
 • - - - 2208202700 80: Μπράντι Jerez
 • - - - 2208202900 80: Άλλα
 • - - 2208204000 10: Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - 2208204000 80: Ακατέργαστα αποστάγματα
 • - - - 2208206200 10: Άλλα
 • - - - - 2208206200 80: Κονιάκ
 • - - - - 2208206400 80: Αρμανιάκ
 • - - - - 2208208600 80: Γκράπα
 • - - - - 2208208700 80: Μπράντι Jerez
 • - - - - 2208208900 80: Άλλα