Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπολοΐα (άλλα από τις πυξίδες).

  • - - 9014202000 80: Συστήματα πλοήγησης δι' αδρανείας
  • - - 9014208000 80: Άλλα