Άλλα όργανα / Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας.

Dansk 1 Deutsch 27 English 5 Español 1 Français 8 Nederlands 3 Română 2 Slovenčina 3 Slovenščina 4 Svenska 5

Τηλεσκόπιο το οποίο αποτελείται από ένα φακό…

φακοι

Τηλεσκόπιο το οποίο αποτελείται από ένα φακό Spotting scope 800mm mirror και ένα στόχαστρο το οποίο εφαρμόζεται υπό γωνία.

Τα δύο συστατικά μέρη παρουσιάζονται μαζί. Χρησιμοποιείται για την παρατήρηση από μακρινές αποστάσεις.

Χαρακτηριστικά του φακού Εστιακή απόσταση: 800mm Βάρος: 946g Κλίμακα εστίασης: από 3,5m έως το άπειρο

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΦΑΚΟΙ