Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα.

Deutsch 6 Français 4

  • - - 9027901000 80: Μικροτόμοι
  • - - 9027905000 10: Μέρη και εξαρτήματα
  • - - - 9027905000 80: Για συσκευές των διακρίσεων 9027 20 έως 9027 80
  • - - - 9027908000 80: Για μικροτόμους ή συσκευές ανάλυσης αερίων ή καπνών